kem chống nắng| sữa rửa mặt| Máy hút dịch thomas 1242 | Máy tạo oxy| tải mobi army| Chương trình phối hợp hoạt động Giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên. (Giai đoạn 2010 – 2015)

Tìm kiếm

Liên kết website

Đăng nhập

Số lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

 

 

 

Chương trình phối hợp hoạt động Giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên. (Giai đoạn 2010 – 2015)

Văn bản pháp luật

Chương trình phối hợp hoạt động

 

Giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên.

(Giai đoạn 2010 – 2015)

Thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 01/ NQ LT, ngày 10/1/2004 giữa Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam với TW Hội Nông dân Việt Nam, trong những năm qua Bộ Chỉ huy Quân sự (Bộ CHQS) tỉnh và Hội Nông dân (HND) tỉnh Thái Nguyên đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các hoạt động phối hợp đạt kết quả thiết thực, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế – xã hội, xoá đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên quá trình thực hiện còn có một số điểm tồn tại đã được rút kinh nghiệm tại Hội nghị Tổng kết chương trình PHHĐ (giai đoạn 2004 - 2010) giữa BCHQS tỉnh với HND tỉnh. Trên cơ sở phương hướng chung (giai đoạn 2010 – 2015). Bộ CHQS và HND tỉnh thống nhất nội dung ký kết chương trình PHHĐ như sau:

A. Nội dung phối hợp:

1. Về công tác tuyên truyền vận động:

Tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ, chiến sỹ LLVT, cán bộ hội viên, nông dân thực hiện tốt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hịên tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động khác ở cơ quan, đơn vị và địa phương.

Bồi dưỡng, giáo dục nâng cao kiến thức quốc phòng, truyền thống yêu nước của dân tộc, truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam, bản chất truyền thống của giai cấp nông dân. Nêu cao tinh thần cảnh giác phòng chống Chiến lược Diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch và đấu tranh với các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị để phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng- an ninh ở địa phương.

2. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền QPTD, xây dựng các tổ chức vững mạnh.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX) về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN; xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Vận động con em nông dân thực hiện tốt luật nghĩa vụ quân sự, đảm bảo đủ chỉ tiêu, chất lượng tuyển quân, kiện toàn tổ chức bảo đảm đủ số lượng, chất lượng lực lượng DQTV và DBDV và các chế độ tiêu chuẩn theo đúng luật DQTV, pháp lệnh DBDV.

Hàng năm động viên kiểm tra huấn luyện bảo đảm quân số, thời gian, kết quả tốt. Chú trọng phát triển Đảng viên trong cán bộ, hội viên nông dân và LL DQTV, DBĐV nâng cao chất lượng chính trị và xây dựng các tổ chức Hội ở cơ sở vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và địa phương.

Tập trung củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Hội, vững mạnh, nhất là vùng dân tộc, tôn giáo; xây dựng qui ước, hương ước về bảo vệ an ninh, chính trị. Vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

3. Phối hợp đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội gắn với nhiệm vụ QPAN thực hiện chính sách hậu phương quân đội:

Phối hợp bồi dưỡng, tập huấn, tư vấn về kỹ thuật và việc làm cho nông dân, quân nhân phục viên, xuất ngũ; con liệt sỹ, thương binh, gia đình chính sách, đồng bào thiểu số vùng sâu, vùng xa đến tuổi lao động, phát triển kinh tế gia đình nâng cao cuộc sống, góp phần xoá đói, giảm nghèo xây dựng kinh tế xã hội địa phương vững mạnh.

Vận động cán bộ, chiến sỹ LLVT, cán bộ hội viên nông dân phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, thực hiện Chương trình 12 (Quân - dân y kết hợp). Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cơ quan, đơn vị và địa phương. Tham gia ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện, thực hiện chính sách hậu phương quân đội thăm hỏi tặng quà nhân dịp lễ tết cho các gia đình thuộc diện chính sách, gia đình quân nhân, nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhận chăm sóc, đỡ đầu bố, mẹ liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng tăng cường mối đoàn kết quân dân.

B – tổ chức thực hiện.

1 - BCHQS và HND tỉnh phối hợp thống nhất chỉ đạo nội dung hoạt động cho cơ quan quân sự và HND các huyện, thành phố, thị xã và ở cơ sở.

2 - Định kỳ 6 tháng, một năm gặp gỡ trao đổi thông tin về kết quả thực hiện các hoạt  động phối hợp và tổ chức kiểm tra nắm tình hình một số  cơ quan, đơn vị cơ sở.

3 - Hàng năm  luân phiên tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, thời gian tổ chức tuỳ vào điều kiện cụ thể để xác định cho phù hợp. 5 năm tổng kết ở cấp tỉnh, bình xét khen thư­ởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình PHHĐ.

Trên đây là nội dung chư­ơng trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS với HND tỉnh Thái nguyên đã được thống nhất tại Hội nghị Tổng kết ngày 13 tháng 8 năm 2010 để cùng triển khai tổ chức thực hiện (giai đoạn 2010 – 2015).

 

 

t/m bộ chqs tỉnh

 

(Đó ký)

ĐẠI TÁ- PHẠM DUY LẬP

T/M BTV hội nông dân tỉnh

CHỦ TỊCH

(Đó ký)

NGUYỄN THỊ NGÀ